Daňové poradenství

Veškeré daňové problémy jsou řešeny vždy včetně navazujících účetních (popř. i právních) aspektů

Společnost nabízí mimo jiné:

 • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob,
 • zajištění odkladu termínů podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě (30.6.),
 • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek,
 • ve spolupráci s pověřenými pracovišti zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
 • detailní analýzy daňových rizik
 • daňové "audity“ a due diligence
 • řešení daňové optimalizace
 • komunikaci se správci daně ve smyslu zákona o správě daní a poplatků apod.
 • školící a přednáškovou činnost v oblasti účetnictví a daní apod.


Daňový poradce a pověřený vedoucí pracovník kontroluje provádění služeb zodpovědným pověřeným pracovníkem nebo pracovníky z hlediska účetních předpisů a daní v průběhu účetního období.

Daňový poradce a auditor poskytuje klientovi informace v oblasti změn daňových a jiných zákonů, a které navazují na poskytované služby (zejména daňové a účetní zákony a zákony z oblasti mezd, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zaměstnanců, celní a devizové zákony a pod.). Dále poskytuje daňové a účetní konzultace při rozhodování klienta v delším časovém horizontu.

Účetní poradenství

Účetní poradenství poskytované našim klientům směřuje do těchto oblastí:

 • řešení složitých účetních případů
 • optimální nastavení účetního systému - optimalizace vstupů a výstupů
 • zpracování a vytvoření oběhu účetních dokladů
 • konzultace se softwarovou firmou v oblasti nastavení výpočetního systému