Interní audit

Naše společnost poskytuje širokou paletu služeb v oblasti interního auditu v závislosti na požadavcích našich klientů:

  • Diagnostika funkcí interního auditu
  • Podpora při zavádění funkcí vnitřního auditu
  • Externí zabezpečení funkcí interního auditu a specifické zakázky v oblasti interního auditu
  • Vyhodnocování vnitřních kontrol a informačních systémů
  • Popis postupů a vytváření směrnic