Forenzní audit

Díky zkušeným specialistům poskytujeme našim klientům rovněž služby z oblasti speciálního auditu. Analyzujeme rozsah škod způsobených společnosti v podobě neoprávněné manipulace s majetkem firmy či zpronevěry a dále provádíme:

  • zjištění výše zmizelých finančních obnosů
  • stanovení opatření nutných k prevenci
  • nalezení a znovuzískání zpronevěřeného majetku
  • zjišťování a shromažďování nezbytných informací
  • kontrolu a analýzu veškeré související dokumentace
  • vypracování závěrečné zprávy s uvedením výsledků šetření, atd.