ZÁŘÍ

9. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
21. září
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. září
spotřební daň daňové přiznání za srpen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2020
kontrolní hlášení za srpen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
30. září
daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020