ÚNOR

pátek 9.2.2018
spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.2.2018
daň z příjmů

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017

daň z příjmů
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

úterý 20.2.2018
daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pondělí 26.2.2018
daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2018

daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za leden 2018

daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za leden 2018

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018

spotřební daň
splatnost daně za prosinec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň
daňové přiznání za leden 2018

spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)

středa 28.2.2018
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2018