SRPEN

10. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. srpna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna
spotřební daň daňové přiznání za červenec 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2020
kontrolní hlášení za červenec 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
31. srpen
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)