ŘÍJEN

12. října
spotřební daň splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. října
daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
20. října
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. října
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
spotřební daň splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
30. října
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. října
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace