ŘÍJEN

pondělí 1.10.2018
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

středa 10.10.2018
spotřební daň

splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 16.10.2018
daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

sobota 20.10.2018
daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

pondělí 22.10.2018
daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 25.10.2018
daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018

daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018

spotřební daň
splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň
daňové přiznání za září 2018

spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)

úterý 30.10.2018
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

středa 31.10.2018
daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018