PROSINEC

pondělí 10.12.2018
spotřební daň

splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.12.2018
daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů
čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

čtvrtek 20.12.2018
daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

čtvrtek 27.12.2018
daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018

daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za listopad 2018

daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za listopad 2018

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018

spotřební daň
splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň
daňové přiznání za listopad 2018

spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

pondělí 31.12.2018
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018