PROSINEC

10. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
21. prosince
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
28. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2020
kontrolní hlášení za listopad 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
31. prosince
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020