LISTOPAD

2. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
9. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. listopadu
spotřební daň daňové přiznání za říjen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2020
kontrolní hlášení za říjen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
30. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)