LEDEN

úterý 02.01.2018
daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

úterý 9.1.2018
spotřební daň

splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

sobota 20.1.2018
daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

pondělí 22.1.2018
daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

středa 24.1.2018
spotřební daň

splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.1.2018
daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2017
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
spotřební daň
daňové přiznání za prosinec 2017
spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

středa 31.1.2018
biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční
daňové přiznání a daň za rok 2017
daň z nemovitých věcí
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017