KVĚTEN

11. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2020
kontrolní hlášení za duben 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020