KVĚTEN

čtvrtek 10.5.2018
spotřební daň

splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21.5.2018
daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

pátek 25.5.2018
daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2018

daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za duben 2018

daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za duben 2018

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

spotřební daň
splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň
daňové přiznání za duben 2018

spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)

čtvrtek 31.5.2018
daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018