ČERVENEC

1. července
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20. července
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
27. července
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
spotřební daň splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
30. července
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020