ČERVEN

1. června
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
9. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. června
spotřební daň daňové přiznání za květen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2020
kontrolní hlášení za květen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
30. června
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů