BŘEZEN

čtvrtek 1.3.2018
daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

pondělí 12.3.2018
spotřební daň

splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15.3.2018
daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

úterý 20.3.2018
daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

pondělí 26.3.2018
daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018

daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za únor 2018

daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za únor 2018

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018

spotřební daň
daňové přiznání za únor 2018

spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

úterý 27.3.2018
spotřební daň

splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)