BŘEZEN

daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25. března
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2020
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2020
kontrolní hlášení za únor 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
26. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020